iPeruc.cz

Internetový magazín nejen o Peruci

Odkazy

FACEBOOK
Mirek Blažek
Perucké stránky

PLAZÍKOVY FOTO GALERIE
Rajče
Rajče02
(doprovodná a starší alba)
Rajče historie
(přemístěná stará alba)
YouTube

Rajče FK Peruc

ZDŠ Třebenice 1963

ZDŠ Peruc 1963

Kulturní akce

Galerie u Plazíka Peruc
Zajímavosti kolem nás
Josef Skip Holota
30. 3. - 23. 6. 2024
Výstava fotografií z okolí Plzeňského a Ústeckého kraje.
Otevřeno so, ne, sv od 10 do 17 hod.
PLAKÁTEK

Ohlédnutí 2008 - 2023
M. P. Blažek

Peruc
Muzeum české vesnice

13.4. - 28.10.2024

Výstava fotografií  M. P. Blažka - výběr z posledních třech výstav v Galerii u Plazíka a dalších fotoprací
.
PLAKÁTEK

Jako zrcadlo
Kateřina Nováková
Peruc
Galerie U kozorožce

20.4. - 28.10.2024

Galerie U kozorožce a autorka si vás dovolují pozvat na výstavu obrazů.

PLAKÁTEK

S Praotcem Čechem pod Říp
Zlonice
Železniční muzeum

25.5..2024 v 8 - 19 hod.
Projeďte se motoráčkem po trati, kde již vlaky nejezdí...
PLAKÁTEK

ROPS
Peruc
Za Dubem

2.6.2024 v 17 hod.
Koncert Ročovského pěveckého sboru ve Stodolním divadle.

PLAKÁTEK

Nedělní jógování
Peruc
Za Dubem

9.6.2024 
9:30 - 11:00 hod.

Kavárna Za Dubem zve na Nedělní jógování ve stodůlce.

PLAKÁTEK

Meghalaya
Cesta do Indie

Peruc
Za Dubem

16.6.2024 v 17 hod.
Promítání a vyprávění Toma Ulricha o cestě do severovýchodní  Indie.

PLAKÁTEK

Kino Peruc

Manželé Stodolovi
Pátek 17. 5.
19.00 hod.

Temný milostný příběh inspirovaný životy skutečného manželského páru sériových vrahů. Ve venkovské oblasti, kde plynou životy bez jakýchkoliv vyhlídek, manželé Jaroslav a Dana Stodolovi společně vraždí osamělé seniory, o které společnost už dávno ztratila zájem.
Drama / Česko|Slovensko / 2023 / 107 min.
Nepřístupné do 15 let
Vstupné 100 Kč

NEVĚRA PRO DVA
Kino Peruc
Úterý 21.5..2024
18.00 hod.

Koštičtí divadelníci vás zvou na komedii L. Albauma a D. Jacobse.
V
stupné dobrovolné
PLAKÁTEK

Fantastická parta
Neděle 26. 5.
15.30 hod.

Jedenáctiletý Alfonso, potomek Dona Quijota a jeho tři králíci se spojí s tajnou láskou Victorií a nejlepším přítelem Pančem, aby zachránili své milované město před katastrofou. Pokusí se zastavit zákeřného obchodníka, který pod záminkou blížícího se tornáda přesvědčuje všechny obyvatele města, aby mu prodali svůj dům. Povede se fantastické partě zachránit město a stát se jeho superhrdiny?
Animovaný / Rodinný / Argentina|Belgie|Německo / 2023 / 87 min.
Mládeži přístupný
Vstupné 50 Kč

Franta mimozemšťan
Pátek 31. 5.
19.00 hod.

Jsme ve vesmíru sami? Co když se mezi námi náhodou ocitnou mimozemšťani? Rudolf Havlík, režisér divácky úspěšných komedií, v nové komedii Franta mimozemšťan vysílá hrdiny z malé moravské obce do pátrání po jedné záhadě! Hrají: Jakub Prachař, Tereza Ramba, Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer.
Komedie / Česko / 2024 / 101 min.
Nevhodný do 12 let
Vstupné 100 Kč

_:_:_:_:_

Za Dubem
Peruc
KAVÁRNA
Otevřena od 27.4. do 29.9.2024 v sobotu a neděli od 13 do 18 hodin.
UBYTOVÁNÍ

Celoročně
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
mob. 777 066 738
PLAKÁTEK

Muzeum české vesnice
Peruc - zámecký park

Informační středisko
13.4. - 28.10.2024
Otevřeno: úterý - neděle 10:00 - 12:00
a 12:30 - 16:30 hodin
V říjnu je otevřeno pouze o víkendech.

Vstupné dospělí 40 Kč,
děti od 6 do 15 let a senioři 30 Kč
Tradiční výstavní prostory doplněné o výstavu v podkroví.
PLAKÁTEK

Zámek Pátek
Pátek nad Ohří

Otevřeno pátky,
soboty, neděle, svátky
10 - 16 hodin
tel. 731 005 123

Zámek Pátek 

Zámek Peruc
sezona skončila
tel. 602 728 422
Zámek Peruc  

Pamětní síň
Emila Filly

Peruc

- zámecký park
Do odvolání uzavřena.
 

Hudba ve Smolnici
Smolnice
PLAKÁTEK 2024

Koncert MAGISTRI.
11.5.2024 16 hod.
PLAKÁTEK

 
You are here: Hlavní strana arrow Plazíkovo digifoto arrow Volby v historii
Volby v historii
Napsal ivo   
Úterý, 29 říjen 2002
 29.10.2002

Od poddanství až po dnešek, kdy máme právo si vrchnost zvolit. Přečtěte si článek Čestmíra Vaňka, převzatý z Libochovického serveru.

Blíží se volby do obecního zastupitelstva. Čtenář si jistě vzpomene, že jsou to teprve čtvrté volby do tohoto orgánu obce a že před rokem 1990 tu byly MNV. Podívejme se ale alespoň stručně, jak to bylo s obcemi a jejich orgány i ve vzdálenější historii ... Obec v dnešním pojetí (t.j. jako územní samosprávné společenství občanů, tedy korporace či právnická osoba) je na našem území poměrně mladým úkazem. Je totiž třeba si uvědomit, že až do revoluce v r. 1848 existovalo poddanství a nad poddanými (nikoli tedy občany) byla vykonávána "vrchnostenská správa" (nikoli státní správa a samospráva). Veřejná moc byla jen projevem vlastnictví půdy, pozemkový vlastník (feudál) byl zároveň správním úřadem i soudcem. Vesnice tedy nebyly korporacemi, neměly žádné samosprávné orgány ani práva, byly vlastně jen seskupením domů na panství určitého feudála a jejich obyvatelé byli jeho poddanými (pro lepší zajištění poslušnosti poddaných, bezproblémové plnění roboty a vybírání dávek si však někdy vrchnost dosazovala do poddanských vsí určité "úředníky"). Jinak tomu bylo u měst. Města (zakládána od 11. stol.) byla nadána určitými privilegiemi, lze u nich proto mluvit o určité městské samo-správě či autonomii. Obyvatelé města vytvářeli pospolitost (korporaci) podobně jako dnes. Každé město však mělo svého pána, rozlišovala se proto města královská (svobodná) a poddanská (zde byl pánem feudál, biskup, klášter apod.) výkon městské správy byl v zásadě záležitostí měšťanů. Městská rada byla tvořena konšely (radními), kteří se střídali (po třech nebo jednom měsíci) v úřadě purkmistra, t.j. předsedy městské rady a představitele města. První z purkmistrů v každém roce se nazýval primátor či primas. Městskou radu jmenoval každý rok pán. Pán (např. král) též dohlížel nad výkonem městské správy prostřednictvím svého úředníka - rychtáře (fojt, šoltys). V době absolutismu docházelo k omezování městské správní autonomie, městská rada přestala být každoročně obnovována a konšelé zůstávali ve funkcích doživotně. Od počátku 18. století bylo požadováno, aby konšelé měli určité právnické znalosti. V 80. letech 18. stol. provedl Josef II. reformu označovanou jako "Regulace magistrátů". Městské rady se změnily v magistráty (což byly vlastně státní úřady). Magistráty se obsazovaly tak, že měšťané zvolili volitele, kteří pak vybírali z kandidátů (nikoli z měšťanů). Tito kandidáti však museli předem složit odbornou zkoušku. Po zrušení poddanství (1848) a vrchnostenské správy a zakotvení určitých občanských a politických práv občanů (!!) v ústavě se na scéně objevuje svobodný a nezávislý občan, který se dostává do nového (občanského) vztahu ke státu. To zcela mění systém (rakouské) správy. Vedle správy státní vzniká samospráva (a to především proto, že by stát nebyl schopen celou správu ufinancovat) - vzniká tak proslulá rakouská dvoukolejnost správy státní (na úrovni okresů, krajů a zemí) a samosprávy (obce, okresy, země). Jako základní článek samosprávy vystupují obce (města i vesnice) v pojetí shodném s dnešním. Orgány obce byly obecní výbor, obecní představenstvo a starosta. V této době však bylo samozřejmě všeobecné a rovné volební právo nemyslitelné - volby se děly podle tzv. majetkových cenzů, určité osoby (nejmajetnější občané obce) měly navíc ze zákona právo zasedat v obecním výboru a ženy a vojáci neměli volební právo vůbec. Po vzniku samostatné ČSR v r. 1918 byl převzat rakousko- uherský právní řád. V roce 1919 se pak obecní výbory přejmenovaly na obecní zastupitelstva a obecní představenstva na obecní (městské) rady. Občané obce volili (a to již na základě všeobecného a rovného volebního práva) obecní zastupitelstvo, které pak ze svých členů volilo obecní radu a starostu. S celkovou byrokracií správy po mnichovském diktátu a ještě více po okupaci byly eliminovány volené orgány včetně obecních zastupitelstev. Na území osvobozené ČSR byly (ústavním dekretem prezidenta republiky) zřízeny národní výbory (místní, okresní a zemské) jako "prozatimní orgány veřejné správy". Na rozdíl od dřívějších obecních orgánů byly NV státními orgány podřízenými vládě. První MNV byly ustaveny bez jasných pravidel volby. V roce 1946 se složení NV nařízením vlády "přizpůsobilo výsledkům voleb do národního shromáždění" (tzn. že se složení NV "obměnilo" bez voleb a jen ze zástupců stran NF v určitém poměru). Ústava z roku 1948 pak definitivně zakotvila NV jako stěžejní orgány státní správy. NV byly voleny "pracujícím lidem" na základě obecného, rovného a přímého hlasovacího práva (realitu není asi třeba připomínat). Výkonným orgánem NV byla rada NV volená NV z jeho členů (rada byla podřízena vládě, svému NV a radě NV vyššího stupně). I úprava NV se postupně mírně vyvíjela. V roce 1990 se na naše území vrátila obec jako "územní společenství občanů, které má právo na samosprávu" tedy obec jako samosprávný subjekt, korporace, právnická osoba, nikoli již jako objekt správy, nikoli jen jako administrativní územní jednotka spravovaná státním orgánem. Znovu se objevila i obecní zastupitelstva, obecní rady a starostové jako orgány obce. Obec je tedy dnes opět "územní samosprávné společenství občanů" není to žádný správní úřad odtržený od občanů, není to jen územní jednotka, jsme to my občané - my tvoříme obec a volíme si své zástupce do obecních (svých) orgánů, kteří nám obec (nás) spravují. Naše obec je v našich rukou, je taková, jací jsme my. Tak ať je co nejhezčí!

Ivo  Kraus

 
< Předch.   Další >

Kalendář

Kalendář

Ukliďme Česko

Info weby

InfoČesko.cz-Projekt cestovního ruchu o České republice. Poznávání, aktivní dovolená a relaxace. Ubytování, zajímavosti, lyžování...

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR 

WebArchiv

Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR. Více najdete zde