iPeruc.cz

Internetový magazín nejen o Peruci

Odkazy

FACEBOOK
Mirek Blažek
Perucké stránky

PLAZÍKOVY FOTO GALERIE
Rajče
Rajče02
(doprovodná a starší alba)
Rajče historie
(přemístěná stará alba)
YouTube

Rajče FK Peruc

ZDŠ Třebenice 1963

ZDŠ Peruc 1963

Kulturní akce

Mirek Plazík Blažek
70 - stále se učím

1. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Galerie u Plazíka
Peruc

Přístupno do ledna na zazvonění, nebo po domluvě.
PLAKÁTEK  

Adventní setkání
s jarmarkem
15.12. 2018 14 h.
Radonice n.O.
Zvelebovací spolek B. Jablonského vás zve do radonického kostela na koncert Vranských pěvců a jarmark v bývalé škole.
PLAKÁTEK  
  

Předvánoční koncert
s Betlémským světlem
16.12. 2018 18 h.
Telce kostel
Sousedé Telce zvou na koncert s LPx-tet.
PLAKÁTEK    

MIMI A LÍZA:
Záhada vánočního světla
27.12. 2018 10 h.
Kino Peruc
Kino Peruc zve všechny malé (i nejmenší) a velké diváky na Vánoční pohádku.
Délka pohádky je 65 minut.

Vstupné ZDARMA
PLAKÁTEK 

Novoroční pochod
na Krásnou vyhlídku
1.1. 2019 13:30 h.
Peruc
sraz u Tyršova cvičiště

TJ Sokol Peruc vás zve na tradiční novoroční pochod. Teplé nápoje zajištěny.
PLAKÁTEK     

Muzeum české vesnice
Peruc

Informační středisko
Sezona skončila.

Zámek Pátek
Pátek nad Ohří

Sezona skončila.

Pamětní síň
Emila Filly
Peruc

- zámecký park
Do odvolání uzavřena. 

 
You are here: Hlavní strana
Páter Václav Pácha - 100 let, od zatčení k odsouzení
Napsal Plazík st.   
Středa, 07 únor 2018

V loňském roce jsem u příležitosti 100. výročí narození Pátera Václava Páchy sepsal článek o jeho životě ze vzpomínek jeho rodiny a údajů z arcibiskupství. Chtěl jsem však zjistit i okolnosti jeho zatčení, odsouzení a věznění a proto jsem se vydal do pražských archivů.

V úvodu chci ale upřesnit údaje, které se týkají škol a dalšího vzdělání Václava Páchy. Ve výpovědích je to  samozřejmě podrobněji popsáno. Jako jeden ze sedmi dětí peruckého zahradníka obecnou a měšťanskou školu vychodil v Peruci. Poslední ročník měšťanské školy ve Zlonicích (na Peruci se končilo v 8. třídě). V roce 1933 složil zkoušku do 4. třídy reálného gymnasia ve Slaném a po 5 letech složil zkoušku dospělosti. V roce 1938 vstoupil do semináře v Praze, kde byl po pětiletém studiu bohoslovecké fakulty v roce 1943 vysvěcen na kněze.

Od 1. července 1943byl  ustanoven kaplanem v Novém Strašecí a koncem února 1944 kaplanem a administrátorem do Vraného. V roce 1947 ustanoven třetím dómským vikářem u sv. Víta v Praze a zastával místo výpomocného arcibiskupského sekretáře v arcibiskupském paláci až do doby zatčení.

Nejdříve jsem se obrátil na Archiv bezpečnostních složek,  Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů v Praze Na Struze, kde mně ochotně materiály k Václavu Páchovi připravili a při mé návštěvě v červnu 2017 předložili. Po prohlídce pak vybrané dokumenty vypálili na CD. Jsou to stovky stránek a až nyní jsem se jimi prokousal a připravil pro vás stručný výtah toho, co se týká přímo peruckého rodáka Václava Páchy.

Akce proti církvím se rozjely po únoru 1948 a zejména po pokynech ÚV KSČ Praha z července 1948. Obsahovaly těchto 6 bodů:
1/ Korespondence Vatikánu s arcibiskupy, biskupy bude prováděna jedině prostřednictvím vlády.
2/ Pastýřské listy biskupů pouze se svolením vlády.
3/ Přísně budou kontrolována kázání a promluvy duchovenstva všech náboženských složek.
4/ Církev československá a evangelická budou povýšeny na církve národní, majetek církve katolické bude    zkonfiskován a dle potřeby přidělen této národní církvi.
5/ Přemlouvání a přesvědčování katolického duchovenstva k přestupu k národní církvi.
6/ Zostuditi kněžstvo najímáním placených žen za každou cenu, pokud možno z katolických rodin.

Poprvé se jméno Václav Pácha objevuje ve svazku V_7875_MV_Sklenovsky_spol 1948 - 1950, při akci "15. červen", v procesu Moštek Josef a spol. 1948. V den 15. 6. 49 byl vydán dopis „HLAS ČESKOSLOVENSKÝCH BISKUPŮ A ORDINÉŘŮ VĚŘÍCÍM V HODINĚ VELKÉ ZKOUŠKY“. Je ve výpovědi z 15. 6. 1949 jednoho z obviněných v tomto případu, kancléře arcibiskupské konsistoře Rudolfa Dörnera, a týká se "Prohlášení", které neuznává za legální nové hnutí tzv. katolické akce, kde podepsaný prohlašuje, že jeho jméno bylo zneužito. Dörner vypovídá: "Koncept toho prohlášení byl mi doporučen v obálce od pana arcibiskupa Berana asi 12. 6. 1949 ve večerních hodinách. Zalepenou obálku mi tehdy po mém příchodu do kanceláře předal asi kolem 21. hod. sekretář pana arcibiskupa Pácha. V této obálce byl koncept, který oficiál Kučera na můj příkaz rozmnožil a hotové výtisky mi vrátil a to asi v počtu 500 až 600 kusů. Já jsem tyto předal pak sekretáři Páchovi. Více jsem se o věc nestaral, rozeslání si provádí pan arcibiskup sám." Toto bylo pravděpodobně záminkou k odstartování Akce "PALÁC"

Je založen svazek V-5506 MV, který byl později nazván jako "Václav PÁCHA a spol." Od června do září 1949 bylo zatčeno 7 tzv. „pomocníků nedávno odsouzených špionů a rozvratníků z řad představitelů vysoké římsko-katolické hierarchie“, od ledna do července 1950 dalších 8 církevních činitelů. A jako poslední byl zatčen právě vikář a sekretář Václav Pácha ve 23 hodin dne 18. 7. 1950. Trestní oznámení bylo vzneseno na:

1/ Václava Páchu, nar. 6. 3. 1917;  2/ Josefa Hynka, nar. 7. 2. 1894;  3/ Brůno Sklenovského, nar. 23. 11. 1919;  4/ Stanislava Brabce, nar. 13. 11. 1913;  5/ Dr. Josefa Moštěka, nar. 28. 2. 1913;  6/ ThDr. Aloise Michálka, nar. 14. 2. 1908;  7/ Rudolfa Dörnera, nar. 17. 4. 1901;  8/ JUDr. Aloise Rozehnala, nar. 8. 1. 1922;  9/ JUDr. Josefa Sklenáře, nar. 20. 8. 1897; 10/ Tomáše Beránka, nar. 15. 8. 1897; 11/ Jana Čeřovského, nar. 6. 4. 1913; 12/ Rudolfa Rykýře, nar. 1. 4. 1913; 13/ Karla Tomšů, 30. 7. 1911; 14/ ThDr. Josefa Ryšku, nar. 20. 5. 1915; 15/ Aloise Zmrzlíka, nar. 16. 9. 1912;
kteří "ve službách západních imperialistů a Vatikánu prováděli proti Československu špionáž a připravovali svržení lidově demokratického zřízení v Československu". Proti všem bylo vzneseno několika stránkové politicky zdůvodněné obvinění. Na peruckého rodáka konkrétně takto:

1.) Václav Pácha, třetí dómský vikář a druhý arcibiskupský sekretář v Praze, přestože jako syn z početné rodiny chudého panského zahradníka poznal bídu, vykořisťování pracujícího lidu za kapitalismu, byl natolik sobcem, že se odtrhl od masy pracujících a snažil se vetřít do vyšších společenských kruhů. Po svém bohosloveckém studiu zaměřil veškeré svoje úsilí k tomu, aby byl co nejblíže vysoké církevní hierarchii a proto po osvobození naší vlasti Rudou armádou v roce 1945 neváhal a vstoupil do čsl. strany lidové, o které věděl, že v jejích řadách je ukryto mnoho nepřátel naší rodící se lidově demokratické republiky a že prostřednictvím této vysloveně reakční strany bude také Vatikán a církevní hierarchie prosazovat svoje zločinné záměry. Proto také hned po osvobození jako MNV ve Vraném snažil se sabotovat provádění Košického vládního programu a v tomto směru ovlivňoval také svoje okolí, aniž by se snažil nějak zatajovat nenávist k lidově demokratickému zřízení.

Za tuto svoji činnost byl v roce 1947 jmenován arcibiskupem BERANEM třetím dómským vikářem a druhým arcibiskupským sekretářem v Praze a tak bylo jeho nenávisti využito v protistátních a rozvratných akcích, které organizoval arcibiskup BERAN, takže jako jeden z hlavních pomocníků arcibiskupa BERANA stal se PÁCHA také spojkou ve vatikánské špionážní síti. Byl pověřen rozmnožováním a rozšiřováním ilegálních oběžníků a štvavých pastýřských listů. Toto prováděl ve velkém rozsahu a s horlivostí, vlastní podobným sluhům Vatikánu, přestože si byl vědom důsledků a své činnosti.

Ve své nenávisti šel tak daleko, že z popudu arcibiskupa BERANA a za pomoci kancléře DÖRNERA rozesílal masovým organisacím a organisacím politických stran, které v rezolucích vyjadřovali svoji nespokojenost, sjednáním církevní hierarchie, štvavé tiskoviny, jejich účelem bylo budit nedůvěru k vládě a k jejím opatřením. Rozvážel s arcibiskupem BERANEM a prelátem ČIHÁKEM ilegální, protistátní oběžníky, štvavé pastýřské listy a exkomunikační dekrety, a přestože věděl, že jejich obsahem má být podvráceno naše státní zřízení, předával je kněžím s upozorněním, že s nimi musí seznámit co nejvíce věřících. Ve svých zločinech byl skutečně důsledným, a proto také sám četl ilegální Pastýřský list se štvavým, protistátním obsahem při bohoslužbě v kostele v Perniku u Sokolova.

Největší zločinnou činnost vyvinul tento vatikánský agent v době, kdy arcibiskup BERAN nestýkal se s veřejností. V této době byl spojkou mezi arcibiskupem BERANEM a ostatními církevními hierarchy, na které přenášel příkazy k dalšímu organizování protistátní činnosti a od nich zase donášel BERANOVI písemné i ústní špionážní zprávy a různé částky peněz, které byly podporou v další protistátní činnosti tohoto agenta Vatikánu. Tak mohl arcibiskup BERAN pokračovat v organizování protistátních, rozvratných akcí, poněvadž mu PÁCHA umožnil tajné spojení se známými agenty Vatikánu, kanovníkem KULAČEM, biskupem MATOUŠKEM, prelátem ČIHÁKEM a mnoha jinými. Prostřednictvím dalšího agenta Vatikánu, preláta Otakara ŠVECE zprostředkoval arcibiskupovi BERANOVI styk s vatikánskou internunciaturou, hlavní špionážní ústřednou Vatikánu v Československu, které tímto způsobem předával arcibiskup BERAN špionážní zprávy.

Václav PÁCHA, jako zarytý nepřítel našeho lidu a pokorný sluha Vatikánu nezastavil se ve své nenávisti k lidově demokratické republice před ničím a jakýkoliv prostředek, kterým mohl republice uškodit, byl mu dobrý. Jeho protistátní činnost byla tak rozsáhlá, že jak sám řekl, se na všechno již nepamatuje. Byl ochoten pro Vatikán a reakční církevní hierarchii vykonat i nejhnusnější zločin na našem lidu.

Active Image 18. 7. 1950 byla KV StB Praha provedena osobní a domovní prohlídka v bytě Václava Páchy, v zápisu z 19. 7. 50 je seznam jemu zabavených a osobních věcí a ve 3:00 hod. byla na něho uvalena zajišťovací vazba.

25. 7. 1950 byl proveden výslech obviněného Páchy Václava (zápis obsahuje 10 stránek). Po osobních údajích a životopisu je výpověď o jeho "protistátní činnosti" Zde je jen pár údajů z dlouhé výpovědi:

"... jako člen MNV Vraný nesouhlasil s vývojem politických událostí - obhajoval stanovisko soukromých vlastníků ve věcech znárodňování - i mezi věřícími - tím byl znám a proto ho arcibiskup BERAN jmenoval do služby v Praze, kde se zapojil do protistátní činnosti.

Prováděl opisy a doručování ilegálních tiskovin, a zprostředkovával ilegální styk s arcibiskupem BERANEM.

Rozmnožoval Pastýřské listy k členům MNV a zákonům, odpovědi na rezoluce arc. Beranovi k osobnosti Plojhara a k suspendaci tohoto ministra. Varování před "Katolickou akcí" ...

Zúčastňoval se vizitací s arc. Beranem a prelátem Čihákem v květnu a červnu 1949 během 16 dnů na 30 farnostech. Doručoval obálky od arc. Berana na vikariáty.

Zprostředkovával styk arc. Berana s církevními hodnostáři po jeho "omezení přístupu" - písemné i ústní zprávy předával v sakristii u sv. Víta. O žádné další protistátní činnosti neví (Následuje seznam kontaktních osob, dopisů a předávaných věcí.)

Na základě těchto výslechů všech obviněných vypracovala Státní prokuratura Praha 22. 12. 1950 žalobu na 9 obviněných. Konkrétně i na Václava Páchu, která byla založena na vynucených výpovědích:

Obviněný Václav P á c h a: byl druhým arcibiskupským sekretářem v Praze. Od r. 1947 až do svého zatčení v této své funkci zprostředkoval spojení a dodávání zpráv mezi arcibiskupem a papežskou internunciaturou ač věděl, že na internunciaturu dodává zprávy špionážní. V době po vítězném únoru 1948 zapojil se do rozvratné činnosti vysoké hierarchie, rozesílal různým masovým organisacím a politickým stranám jako odpověď na jejich resoluce, vyjadřující nespokojenost s politikou vysoké církevní hierarchie, různé štvavé tiskoviny, které měly za úkol budit nedůvěru k vládě. Zúčastnil se na masové distribuci štvavých pastýřských listů a exkomunikačních dekretů, které měly za úkol poštvat věřící a připravit rozvrat lidově demokratického zřízení. Sám pastýřský list přečetl začátkem léta 1949 v Perninku před věřícími s kazatelny a předal deset obálek s pastýřskými listy tamnímu duchovnímu.

Poté, když arcibiskup odepřel se stýkat s veřejností a uzavřel se ve své residenci, stal se jeho spojkou, přenášel jeho příkazy k dalšímu organizování rozvratné činnosti a byl zejména v tomto směru ve spojení s již odsouzenými zločinci Kulačem a Čihákem a s biskupem Matouškem, umožnil tak arcibiskupovi pokračovat v organizování velezrádných akcí. Prostřednictvím již odsouzeného zločince Švece umožňoval styky arcibiskupa s internunciaturou a touto cestou dodával ústní i písemné špionážní zprávy pro Vatikán. Svoji činnost doznává a je usvědčován již odsouzenými Kulačem, Čihákem a Švecem.

Podobně o dalších 8 obviněných.
Jsou tedy všichni obvinění právem žalováni, že: 

I/ všichni se spojili navzájem, s vysokou církevní hierarchií k pokusu zničit a rozvrátit lidově demokratické zřízení a společenskou a hospodářskou soustavu republiky zaručené ústavou.

II/ obvinění Václav Pácha, Jan Čeřovský, ThDr. Alois Michálek, ThDr. Josef Ryška a Rudolf Rykýř spolčili se navzájem, s vysokou církevní hierarchií a s jinými k vyzvídání státního tajemství v úmyslu vyzradit je cizí státní moci a státní tajemství také cizí moci vyzradili.

ad I/ všichni obvinění zločin velezrady podle § 1:1 c,  2, z.č. 231/48 Sb.,

ad II/ obvinění Václav Pácha, Jan Čeřovský, ThDr. Alois Michálek, ThDr. Josef Ryška a Rudolf Rykýř zločin vyzvědačství podle § 5 odst. 1 z.č.231/48 Sb.

a buďtež za to potrestání všichni obvinění podle § 1:1, 47, 48, 52 z.č.231/48 Sb.

Hlavní líčení probíhalo u Státního soudu v Praze ve dnech 30. a 31. ledna 1951, který na závěr vynesl rozsudek:

a  odsuzují se se zřetelem k § 12 a 18 tr.z., všichni podle § 1 odst. 1/zák.č.231/48 Sb. a obvinění Václav Pácha, Jan Čeřovský, ThDr. Alois Michálek, ThDr. Josef Ryška a Rudolf Rykýř, se zřetelem na ustanovení § 34 zák. č.117/52 ř. z., obvinění Jan Čeřovský, ThDr. Alois Michálek a Karel Tomšů za použití § 54 zák. č.117/52 ř.z. k trestům odnětí svobody a to:

1/ Václav Pácha v trvání 13 roků,

2/ Jan Čeřovský v trvání 4 roků,

3/ ThDr. Alois Michálek v trvání 9 roků,

4/ ThDr. Josef Ryška v trvání 12 roků,

5/ Rudolf Rykýř v trvání 12 roků

6/ Stanislav Brabec v trvání 10 roků,

7/ Tomáš Beránek v trvání 11 roků,

8/ Karel Tomšů v trvání 3 roků,

9/ Josef Hynek v trvání 12 roků,

podle § 47 zák. č.231/48 Sb. ukládá obviněným Václavu Páchovi a Josefu Hynkovi každému peněžitý trest ve výši 20.000 Kčs, v případě nedobytnosti nahrazený dalším trestem odnětí svobody v trvání 2 měsíců.

Podle § 48 cit. zák. vyslovuje se u všech obviněných konfiskace celého majetku.

Podle § 52 cit. zák. vyslovuje se u všech obviněných až na Čeřovského a Tomšů ztráta čestných práv občanských na dobu 10 let; obviněného Čeřovského a Tomšů na dobu 5 let.

(všem obviněným se do trestu započítává vazba - Václavu Páchovi od 18. 5. 1950, 23 hod.)

V Praze, dne 31. ledna 1951.
JUDr. Ferdinand Blecha v. r.
 

mPb 2018  

1. část
Pokračování 2

 
< Předch.   Další >

Kalendář

Kalendář

Partners+

paralet
-----
dobroděj
-----
denik
-----
Hnutí Jsme PRO!

Doporučujeme

Kultura a sport -
Kalendář kulturních a sportovních akcí městyse Peruc naleznete
na 2.pol. 2018
ZDE    

na 1.pol. 2019
ZDE    

Za Dubem - Usedlost Za Dubem poskytuje ubytování v celkové kapacitě 11 lůžek. Romantické prostředí, veškeré vybavení, zajímavé okolí. Více najdete zde

Cyklotrasa Peruc, Agropenzion Hájenka, Louny
-
Projížďka po cyklotrase z Peruce až do Loun na pěkném videu je zde

Černochov- Zajímavé stránky obce Černochov, které provozuje Kulturní sdružení Václava Krejného, si můžete prohlédnout ZDE

 

KVÍTEK - lounský pěvecký sbor najdete zde

 

Železniční muzeum Zlonice - Zážitek pro děti i dospělé, kteří mají radi vláčky. zde

Pivovar Antoš Slaný - Pro vás, kteří mají rádi skutečné pivo a dobré jídlo.
Zavítejte  sem

Polabské noviny zde

GALERIE

Active Image

V Galerii u Plazíka
na Peruci se připravuje sezona 2019:
3.- 4. 2019 Eva Tovarová - Nebe čaruje
5.- 6. 2019 Pavla Sirůčková
7.- 8. 2019 Václava Felixová s Dagmar Stříbrná
9.- 10. 2019 Květoslava Foitová

Počasí

BlueBoard.cz

Ukliďme Česko

Info weby

InfoČesko.cz-Projekt cestovního ruchu o České republice. Poznávání, aktivní dovolená a relaxace. Ubytování, zajímavosti, lyžování...

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Anketa

Perucký zámek je prodán a já věřím, že i zachráněn. Jaký je váš názor.
 

Rodokmen

Výborný program,
používám od roku 2003.
 

Ancestry - tvorba rodokmenu

WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Top List

TOPlist

Statistiky

Přístupů: 14196650

Kdo je zde?