iPeruc.cz

Internetový magazín nejen o Peruci

Odkazy

FACEBOOK
Mirek Blažek
Perucké stránky

PLAZÍKOVY FOTO GALERIE
Rajče
Rajče02
(doprovodná a starší alba)
Rajče historie
(přemístěná stará alba)
YouTube

Rajče FK Peruc

ZDŠ Třebenice 1963

ZDŠ Peruc 1963

Kulturní akce

TOULKY - KAMARÁDI
Galerie u Plazíka Peruc
3.9. - 19.11. 2023
víkendy a svátky
10 - 17 hod.

Výstava fotografií k půlkulatinám majitele galerie.  Vernisáž proběhne v neděli 3. září 2023 ve 14 hodin.

PLAKÁTEK

Mavka: Strážkyně lesa

Kino Peruc
24.9.2023
neděle 15.30 hod.
Animovaný / Fantasy / Komedie. Víla Mavka je nově zvoleným strážcem a duší lesa. Jejím hlavním posláním je chránit proti zlu i před světem lidí posvátné Srdce lesa, zdroj samotného života. Mnoho obyvatel lesa má ale pochybnosti, zda milá a jemná víla Mavka zvládne. Film  Ukrajina. Délka filmu 99  min.        
Přístupný film
Vstupné 50 Kč

Zatmění
Kino Peruc
29.9.2023
pátek 19:00 hod.
Komedie / Thriller. Hrají: Jakub Štáfek, Jan Zadražil, Ján Jackuliak, Tereza Švejdová, Albert Čuba, Vladimír Polák, Robin Ferro, Josef Carda, Anna Kadeřávková. Film Česko. Délka filmu 85 min.
Nevhodný do 15 let.
Vstupné 100 Kč

Na kole přes Alpy
Za Dubem Peruc
1.10.2023
neděle 16:00 hod.
Cestovatel Josef Sedláček bude vyprávět a promítat fotografie ze své cestě na kole přes Alpy až k moři.
PLAKÁTEK

Za Dubem
Peruc
KAVÁRNA
Zahájení sezony 1.4.2023.
Otevřeno v sobotu a neděli od 13.00 do 18.00 hodin.
UBYTOVÁNÍ

Celoročně
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
mob. 777 066 738
PLAKÁTEK

Muzeum české vesnice
Peruc - zámecký park

Informační středisko
Otevřeno: úterý - neděle 10:00 - 12:00
a 12:30 - 16:30 hodin
V říjnu je otevřeno pouze o víkendech.

Vstupné dospělí 40 Kč,
děti od 6 do 15 let a senioři 30 Kč
Tradiční výstavní prostory doplněné o výstavu obrazů Kateřiny Novákové.
PLAKÁTEK

Zámek Pátek
Pátek nad Ohří

Otevřeno pátky,
soboty, neděle, svátky
10 - 16 hodin
tel. 731 005 123

Zámek Pátek 
Letní program
PLAKÁTEK

Zámek Peruc
sezona skončila
tel. 602 728 422
Zámek Peruc  

Pamětní síň
Emila Filly

Peruc

- zámecký park
Do odvolání uzavřena.
 

Hudba ve Smolnici
Smolnice 
2023 
Seznam koncertů v kostele sv. Bartoloměje a na statku čp.4.
PLAKÁTEK

Koncert
Smolnice kostel. sv. Bartoloměje
23.9.2023 v 16 h.
P. Černý - varhany, J. a O. Lébrovi - housle..
PLAKÁTEK

 
You are here: Hlavní strana arrow Historie arrow Z mých pamětí V - vzpomínky ředitele Kučery
Z mých pamětí V - vzpomínky ředitele Kučery
Napsal Plazík st.   
Pátek, 17 září 2010

     V dalším pokračování pamětí prvého ředitele perucké měšťanky se dostáváme přes polovinu vzpomínek (45. stránka z 84) a dozvíme se o dalších aktivitách K. A. Kučery a jeho učitelského sboru i o jeho dalších sporech s lidmi na Peruci. Též si přečteme příběh až detektivní.

 


= Z mých pamětí =


 


(část Peruc)

Karel A. Kučera

4. pokračování    Na počátku školního roku 1921 – 22 vstoupil do sboru odb. učitel Josef Toman, rodák z Rané u Loun (III.odbor), muž rázný, velmi svědomitý a podnikavý. Do Peruce dojížděl z Dobroměřic u Loun, kdež bydlil.
V době zimní jsme uspořádali ve škole kurs občanské nauky (vlastně přípravu ke zkoušce z učiva měšť.). Ve 62 hodinách v době šesti neděl jsme podali účastníkům kursu zdarma nejdůležitější poznatky z vyuč. předmětů měšť. školy. Účast byla značmá.
    Jako okrskový dozorce knihoven, zřízených podle Habrmanova zákona, postaral jsem se o zřízení obecní knihovny v Peruci. Dříve sebrané knihy s nevšední ochotou přehlédl a inventoval odb. učitel Čeněk Chládek. Týž potom zpracoval jejich příruční seznam, jejž knihovní rada vydala tiskem. Pokus o zřízení knihovny učinil dříve uč. M. Přítel.
    Dne 15. června 1922 svolal jsem do školy rodiče dítek k první besídce. Dostavily se 34 osoby (z Peruce pouze 9 – předáci polit. živnostníků nepřišli!). Při besídce byla přijata resoluce, žádající povolané činitele k odčinění křivdy, způsobené prosincovým zákonem r.1921 a dále vybavení a vybudování měšť. škol a jejich hmotné zabezpečení.
    V té době měl být citelně poškozen řádný chod vyučování na měšť. škole propuštění z činné služby, na základě vládního nařízení o úsporném opatření osobním, znamenitého odb. učitele Miloslava Přítele. Podařilo se mi u vlivných činitelů v zemské školní radě (president Dr. Jindřich Metelka) a v ministerstvu (referent-min.rada Jan Dvořák) odváti tuto pohromu od perucké měšť. školy.
    V měsíci červnu r. 1922 v hostinci „U nádraží“ (majitel Jos. Stehlík) hrubě na cti urazil nejen mě, ale celý učitel. sbor měšť školy, strojník Rudolf Rytina. V důsledku toho podal sbor žalobu na utrhače prostřednictvím právního zástupce Dr. Jindřicha Lamky v Lounech.
    Když R. poznal, že mu bude těžko podávati důkazy pravdy svého křivého obvinění učitelů, vyslal ke mně před oslavou Husovou předsedu mšr. Josefa Kořínka, aby mě přiměl k odvolání žaloby a k urovnání sporu. Po odprošení R. byla žaloba odvolána, ale útraty s podáním žaloby v částce K 35.- jsem zaplatil ze svého.
Od té doby R., kde se mu naskytla příležitost, zlehčoval a osočoval moji práci ve škole i mimo školu. V tomto případě se plně osvědčilo přísloví: Čiň čertu dobře a peklem se ti odslouží!

    V měsíci říjnu t.r. sepsal obec. tajemník Vojtěch Noha v mém naturálním bytě prozatímní smlouvu o prodeji naší chalupy v Úhonicích čp. 82, mezi mým otcem a Václavem Novákem z téže obce jako kupujícím. Smlouvu podepsali dožádaní svědkové odb. učitelé Mil. Přítel a Jos. Toman.
    Dne 1.prosince t.r. vstoupil do sboru odb. učitel František Burian, který v období listopadovém vykonal odb. zkoušku z III. odboru po absolvování celoročního kurzu v Praze pro přípravu učitelů ke zkoušcce pro šk. měšť.
Odb. učitel Jos. Toman byl přikázán službou měšť. šk. chlapecké v Lounech.
    Na konci škol. roku 1922-23 odešla do Prahy za učitelku do Jedličkova ústavu pro zmrzačelé obětavá a svědomitá učitelka domácích nauk Irena Sekerová. Bylo jí pro školu veliká škoda! Připravovala s nevšední pílí a obětavostí žákovské besídky, zdařilá divadelní představení, pěkné výstavky školní. Dala podnět k vyučování vaření na měšť. šk. a věnovala mateřskou péči dívkám, škole odrostlým, v dívčím oddělení při místní škole živnostenské. Rád vzpomínám této vzácné ženy, své bývalé hodné žákyně na lounské škole měšťanské.

    Od 1.července 1923 byl Frant. Burian jmenován def. odb. učitelem na měšť. škole v Piešťanech na Slovensku. Týž před svým nastoupením se zasnoubil s mojí dcerou Věrou, býv. posluchačkou pražské university.
    O hlavních prázdninách podnikl jsem s ním informační zájezd na Slovensko. Poznavše obtíže služby (drahota bytu, nevhodnost školní budovy) ujednali jsme žádati školní referát v Bratislavě o zrušení definitivy. V Bratislavě jsme vyhledali mého přítele Jaroslava Ulricha, náměska předsedy referátu a podařilo se nám, že byl Burian zproštěn místa na Slovensku. Při tom zájezdě sešel jsem se se svým druhem ze studií Bohuslavem Knoblochem, zemským četnickým velitelem na Slovensku a s přítelem ředitelem škol Ferrou, který až do roku 1918 působil ve Zlonicích u Slaného. Na Slovensku jsme navštívili některá význačná místa (Nové Město nad Váhem, Hlohovec a.j.) a při tom jsme poznali poměry ve školství na Slovensku, jež mě po stránce osobní neuspokojovaly.
    Při návratu ze Slovenska jsme se stavěli v Jemnici na Moravě u mých příbuzných.
    Za mé nepřítomnosti vymalovala odbor. učitelka Aloisie Halaburtová, znamenitá malířka, ručně ředitelnu moderním vzorem. Ochotně ji pomáhali odb. učitel Přítel a učitelka Sekerová. Krásnou prací byl jsem velmi překvapen.

Jen pro připomenutí, toto byla původní perucká škola (dnes zdravotní středisko).
Její druhé patro nechal přistavět P. František Daneš, významná osobnost nejen Perucka.
 

    Od 1.září 1923 byl učitel F.B. přikázán službou na měšť. školu v Podbořanech.

    Od téhož dne vstoupil do sboru odb. učitel Rudolf Koubek (II.odbor), který až dosud působil ve Vinařicích. Témuž svěřil jsem jako učiteli přírodopisu správu školní zahrady, ale nestaral se vůbec o ni. Nezbylo mi, než starati se nadále o vedení zahrady a pracovati v ní se žáky a žákyněmi.
Dne 6.září t.r. zemřel po krátkém, ale těžkém utrpení bývalý předseda mšr., statkář Josef Kořínek. Týž se ze zdravotních důvodů vzdal v červnu 1923 místa. Na jeho místo byl zvolen zedník a domkář František Pleticha, muž mírný a klidný, přítel školy. Na volné místo v mšr. nastoupil zřízenec dráhy Václav Babický, vyhraněný straník politický vládnoucího směru.

    V době války jako správce okresní aprovisace měl jsem s ním mnohé nedorozumění. Dožadoval se na mě příkrým způsobem přídělu mouky pro občanstvo, ač jsem byl přesvědčen o nesprávnosti značného počtu nesamozásobitelů. O tom jsem se při revisi na Peruci přesvědčil. Tím jsem upadl v jeho nemilost, i těch, s nimiž měl spotřebitelské vztahy (obchodníci a živnostníci).
Po svém příchodu do Peruce jsem se snažil žíti s ním ve shodě, což se mi podařilo. Nebýti nemilé příhody v tělocvičné jednotě, zůstali jsme až do jeho předčasné smrti přáteli.

    Veliké nepříjemnosti mně působil učitel B.J., který těžce nesl připojení obec. školy ke škole měšť. Byl to člověk jízlivý, zlomyslný a nedosti svědomitý. Svoje povinnosti zanedbával, a cítil se uraženým, když jsem ho mírně upozornil na důsledky zanedbávání školy. Několikrát po probdělé noci přišel do školy pozdě, dokonce podvakráte až o dvě hodiny. Vysedáváním v hospodách, nemírným pitím si podrýval zdraví, a byl potom k dětem nervově podrážděným, nevrlým, ano i hrubým.

    Vzpomínám na záhadný a zajímavý případ, který se udál v budově školní v noci ze dne 10. na 11.září 1923.

    Toho dne se dostavil J. do školy až v deset hodin. Udělil jsem mu domluvu s výstrahou nešetřiti více jeho nedbalosti. Nato v noci jsem byl probuzen školníkem a strážníkem Sunkovským, že v ředitelně školy „je zloděj“. Tento „povedený zloděj“, jak šetřením bylo zjištěno, vloudil se za šera do školy, zde se nepochybně vyspal ve studentské noclehárně podle záblesku světla, o půlnoci v technickém kabinetě sebral modely ovoce a zeleniny, vycpaninu veverky, jíž pečlivě ovinul ocas ručníkem, a složil předměty do plátěného obalu od koule, a nesl vše do ředitelny, kterou si odemkl. V ředitelně tento „zvláštní zloděj“ pozorně prohlížel jednací protokol, aniž sebral na stole ležící padesátikorunu pod těžítkem, kterou večer daroval na učebné pomůcky statkář Antonín Verner k uctění památky zemřelého Josefa Kořínka. Byv námi od své „činnosti“ vyrušen, přidržel napřed dvéře ředitelny, a když jsme zatím odběhli k záchodům, otevřel okno a skočil s výše 4 m do zahrady před školou.
    Nastrojená krádež způsobila v učitelském sboru značný rozruch. Všichni učitelé se o věc zajímali až na jediného učitele J., který po celý den ani ze třídy nevyšel. Velitel četnické stanice sice „krádež“ vyšetřoval, ale pachatel nebyl zjištěn. Hlas lidu uváděl však pachatele! Těžko bylo dále pátrati …

    Po učitelce Ireně Sekerové nastoupila 1.října t.r. učitelka Milada Sochorová z Panen. Týnce, žena poměrně nespokojená. Táž po měsíci odešla a přijala místo na měšť. škole v Lounech. Peruc byla pro ni malým místem. Po ní vstoupila do sboru svědomitá, ale churavá učitelka Bohumila Strachotová z Vrbna.

    1.listopadu t.r. byl odb. učitel Čeněk Chládek přikázán službou do Liberce. Vypravil jsem se s ním do Prahy a podařilo se mi u vlivných osob nadřízených úřadů školních odvrátiti jeho přeložení. Tím byl tento velmi svědomitý a pilný učitel škole zachován.PS. Text pana ředitele Kučery jsem prostě přepsal, bez zásadních úprav a oprav, v pravopisu doby, ve které byly paměti psány. Na následujících stránkách popisuje pan ředitel Kučera problémy s dojíždějícími žáky a žáky bez vyznání, roztržku s církví čsl. a výměnu školníka. Poisuje též problémy kolem svatby své dcery a jeho peruckými „příznivci“, které vedly až k anonymům a žádosti o přeložení.

 Pokračování příště

Část 1.

Část 2.

Část 3.

Část 4.


 

 
< Předch.   Další >

Kalendář

Kalendář

Ukliďme Česko

Info weby

InfoČesko.cz-Projekt cestovního ruchu o České republice. Poznávání, aktivní dovolená a relaxace. Ubytování, zajímavosti, lyžování...

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR 

WebArchiv

Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR. Více najdete zde