iPeruc.cz

Internetový magazín nejen o Peruci

Odkazy

FACEBOOK
Mirek Blažek
Perucké stránky

PLAZÍKOVY FOTO GALERIE
Rajče
Rajče02
(doprovodná a starší alba)
Rajče historie
(přemístěná stará alba)
YouTube

Rajče FK Peruc

ZDŠ Třebenice 1963

ZDŠ Peruc 1963

Kulturní akce

Květoslava Foitová
Moje pohledy
31. 8. 2019 - 28. 10. 2019
Galerie u Plazíka
Peruc
Závěrečná výstava "Roku žen" patří další fotografce, která si fotoaparátem splnika své sny o malování.  Díky své nové zálibě vytváří snové fotky květin, jako malované, plné pocitů a emocí. 
Výstavu si můžete prohlédnout o víkendy a svátky až do 28. října 2019.
PLAKÁTEK
 

Cesty
Daniely Jandové
30. 6. 2019 - 25. 10. 2019
Galerie U kozorožce
Peruc

Výsatava obrazů brněnské výtvarnice Daniely Jandové, která získala výtvarné vzdělání ve Španělsku, kde v mládí žila. Na svých obrazech znázorňuje svéráznou technikou zamyšlené až snivé tváře dívek a žen, do nichž přenáší své vnitřní pocity a duševní rozpoložení..
Vernisáž je připravena na 16. hodinu v neděli 30.6.2019.
Výstavu můžete navštívit od 10 do 18 hod. v úterý až neděle do 30.8.2019 a o víkendy a svátky až do 25.10.2019.
PLAKÁTEK 
 

Beseda o církvích
v Rakousku a Německu
18.10.2019 v 18 hod.
Peruc
knihovna

Zve Husův sbor a knihovna.
PLAKÁTEK 

Dýňový den
plný zábavy
19.10.2019 v 10 hod.
Hřivčice
- Vraňany

Zájezd MS ČČK Hřivčice do Vraňan na farmu rodiny Hančových.
PLAKÁTEK 

Captain Marvel
19. 10. 2019 17:30 hod.
Peruc kino
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi. Děj se odehrává v devadesátých letech dvacátého století. Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. Film. USA Délka filmu 124 min.
Nevhodný do 12 let.
Vstupné 70 .- Kč
 

Dumbo
26. 10. 2019 15:30 hod.
Peruc kino
Rodinný / Fantasy. Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu a jeho děti Milly a Joe, aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Film USA. Délka filmu 112 min.
Přístupný film.
Vstupné 50 .- Kč
  

Dezertér z Volšan
26.10.2019 v 18 hod.
Radonice n. O.
sokolovna

Divadelní družina ZSBJ zve na divadelní hru E. A. Longena.

PLAKÁTEK

Hacafígr, křest knihy
27.10.2019 v 14 hod.
Radonice n. O.
bývalá škola

Zveme vás na křest knihy M. Antroipiuse Hacafígr, spojený s jejím prodejem a autogramiádou..
PLAKÁTEK  

Dušičkové setkání
2.11.2019 v 16 hod.
Radonice n. O.
chrám Povýšení
svatého kříže

ZSBJ zve na dušičkové setkání a zapálení svíček na opuštěných hrobech.
PLAKÁTEK 

10 let
9.11.2019 v 20 hod.
Hřivčice sál
Kapela 
NOTOSNADNENÍMOŽNÝ
slaví 10 let. 
PLAKÁTEK  

Rozsvícení vánočního stromku
1.12.2019 v 17 hod.
Radonice n. O.
ZSBJ a Klub žen zvou na tradiční Rozsvícení vánočního stromku.
PLAKÁTEK 

Adventní setkání
14.12.2019 ve 14 hod.
Radonice n. O.
chrám Povýšení
svatého kříže

ZSBJ zve na Adventní setkání. Vystoupí sbor Senior Melody TV MKL. V bývalé škole následuje jarmark.
PLAKÁTEK   

Muzeum české vesnice
Peruc - zámecký park

Informační středisko
Sezona 2019, pondělí zavřeno,
úterý - neděle 10.00 - 12.00 a 12.30 - 16.30 hodin.
Nová prodejní výstava obrazů Antonína Kučaby.
Vstupné dospělí 40 Kč,
děti od 6 do 15 let a senioři 30 Kč

Za Dubem
Peruc

6. - 9. 2019
Za Dubem
Peruc

Otevírací doba v letní sezoně v perucké usedlosti v přiloženém letáku.
PLAKÁTEK 
 

Zámek Pátek
Pátek nad Ohří
Návštěvní sezona skončila.

Pamětní síň
Emila Filly
Peruc

- zámecký park
Do odvolání uzavřena.
 

 

 
You are here: Hlavní strana arrow Historie arrow Z mých pamětí I - vzpomínky ředitele Kučery
Z mých pamětí I - vzpomínky ředitele Kučery
Napsal Plazík st.   
Středa, 30 prosinec 2009
14.9.2009

Nedávno jsem na těchto stránkách i v Peruckém zpravodaji zakončil výpisky ze sokolské kroniky. Asi před rokem jsem od známého dostal starý černý sešit a v něm paměti prvého ředitel perucké měšťanky. Vraťme se s ním do let po 1. světové válce.

 
Titulní strana
První strana
 

= Z mých pamětí =


(část Peruc)
 

Karel A. Kučera

- . - . - . - . - . - . -

 

Milému druhu v povolání
 
Miloslavu Přítelovi

za mnohaleté srdečné přátelství 

I. kapitola

 

     V podzimu svého života předsevzal jsem si napsati svoje Paměti, a úkolu toho ujal jsem se s opravdovou vážností a přísností.
    
Pohlížeje zpět, mohu vpravdě napsati, že celý můj život se vyznačoval usilovnou a cílevědomou prací ve prospěch dobra. Šlechtiti a vzdělávati mládež, býti rádcem a vůdcem vychovatelů a učitelů bylo ideálem mého života.
    
Ve svých obšírných Pamětech jsem vylíčil život na našich školách národních za posledních padesát let, náš život veřejný i společenský, jehož jsem se platně zúčastnil.
    
Byl jsem si vědom, že povolání národního učitele nekončí jenom ve škole, ale že jest jeho mravní povinností pracovat také kulturně a sociálně mimo školu. Nemiloval jsem těch, kteří pokládali učitelství jenom za prostředek zaopatřovací, a nečinně pohlíželi na práci mimo školu.
     Z obsáhlého svého díla vyjímám úsek o svém sedmiletém působení v městysi Peruci
, na něž vzpomínám vždy se zvláštními pocity.
    
Při nejlepší vůli jsem se nazachoval všem v tom místě, ale dnes při odstupu let mě to nijak nezarmucuje. Jsem si vědom, že i zde jsem pracoval jedině k dobru mládeže a občanstva.
    
Živě si připomínám slova veliké trpitelky Boženy Němcové, kteráž ve své předmluvě k obrazu ze života „Babička“ výslovně praví: „Na světě není člověka, který by se zachoval všem lidem.“
    
Příčinu nevraživosti a nepochopení shledávám v poválečné době, kdy líbivá hesla rozpalovala hlavy těch, kteří chtěli hned „dohonit Evropu“.
    
Láska k poctivé, nežistné a vytrvalé práci byla mi vrozena, doma i ve škole moudře vedena, a patřičně usměrňována.
    
V mých žilách po rodičích i prarodičích kolovala selská krev. Na mém vzeřzení byly patrny stopy českého venkova, a nedaly se nijak zastříti mým povoláním.
    
Bolestně se mě dotkla výtka, jež se k mému sluchu na Peruci donesla, že jsem nepřítelem stavu rolnického (rozumějme strany agrární!) jako věrný stoupenec politických zásad poctivého a nezištného Dra. Karla Kramáře.
    
Při pohledu zpět poznávám, že jsem vykonal pro zušlechtění a povznesení nejširších vrstev lidových daleko více, než ti volení tribunové lidu, kteří sedíce u plných mis žírnili na úkor toho dobrého a poctivého lidu venkovského.
    
Byl bych hřešil na památce svých drahých, kdbych byl neplnil jejich odkaz a jejich zářivý příklad! Mohl jsem býti nepřítelem toho lidu, z něhož jsem vyšel? Posudek ponechám těm, kteří jednou budou souditi o mé práci.
    
Ve stručném přehledu nastíním běh svého života před svým příchodem do Peruce.
    
Od svého dětství byl jsem veden ku práci tělesné i duševní. Práce doma, na poli, na mlatě a na louce, a po této práci ušlechtilá četba provázela moje dětství i jinošství.
    
Zářivým vzorem práce duševní byl mi můj děd se strany matčiny, uvědomělý sedlák, písmák, rozšafný hospodář, rychtář a starosta František Zábranský z Nučic. Byl to horlivý čtenář a honosil se velkou knihovnou, obsahově cennou.
    
Rovněž můj děd se strany otcovy Václav Kučera z rolnické usedlosti v Úhonicích čp. 5 měl na můj duševní vývoj značný vliv. Byl to muž bystrý, velmi pracovitý a pořádku milovný. Neúprosně popíral zlo. Nepohodnuv se s nehodným otcem jako vdovcem pro jeho nerovný sňatek, přestěhoval se s rodinou z rodného gruntu do chalupy, kterou si postavil na rozsáhlé zahradě, patřící k rodné usedlosti. Po smrti své ženy Anny, roz. Rajtolarové z rolnické usedlosti čp. 22 postoupil chalupu čp. 82 svému synu Václavovi, jenž vstoupil ve sňatek s Antonií Zábranskou, dcerou gruntovníka z Nučic čp. 27. V této chalupě jsem se dne 13.listopadu 1872 narodil.
    
Tento můj děd se vyznačoval neobyčejnou pamětí, a byl živou kronikou obce. Jeho potavé a živé vypracování z doby roboty a z let padesátých minulého staletí mocně působilo na moji vnímavou duši.
    
Jemná duše matčina vdechovala mi lásku k písním a pověstem národním a vštěpovala mi úctu k památkám předků.
    
Můj dobrý a starostlivý otec byl mi vzorem svědomitosti a pracovitosti.
    
Maje kolem sebe zářivé vzory práce, uvykl jsem pracovati svědomitě a vytrvale nejen duševně, ale též tělesně. I v mužných letech rád jsem se vracel od práce duševní ku práci tělesné, v níž jsem nalézal uklidnění a osvěžení, když zloba nepřátel a bledá závist můj život otrávily. Práce tělesná utužovala mé síly, abych silnější k dílu povznesl hlavu i pěst.
My děti venkova nemohli jsme všichni býti sedláky a řemeslníky. Mnozí z nás zvláštní shodou okolností byli nuceni, aby zaměnili rádlo a kladivo za knihu a pero.
    
Na studie jsem se dostal v dosti pokročilém věku. Byl jsem určen k řeznictví, ale na radu úhonického faráře Erazima Marčana a řídícího učitele Františka Krotila byl jsem dán na studie. Po dvouleté návštěvě měšťanské školy vstoupil jsem do nižší reálky v Praze, abych se po přání otcově připravil pro technické povolání. Byl v ten čas otec zaměstnán jako zručný zedník při udržování dráhy Kladensko-nučicské.
    
Proti jeho vůli i proti radě třídního profesora Dra. Viléma Kurze přihlásil jsem se ke zkoušce do učitelského ústavu v Praze a byl jsem za chovance ústavu přijat.
    
V povolání učitelském viděl jsem ideál života. Neodhrnul jsem oponu povolání, abych v ten čas bídu a živoření učitelů.
    
Za doby studií dostal jsem se na doporučení vzácného příznivce, „-táty studentů-“, prof. Dra. Gustava Müllera za domácího učitele do vážené rodiny soudce Jaroslava Machačky, synovce -vůdce národa- Dra F. L. Riegra.
    
Toto prostředí mocně působilo na můj vývoj duševní. Pokrokové hnutí let devadesátých, památná zemská jubilejní výstava a usnadněná návštěva Národního divadla uvedly mě do rušného života studentského.
    
Pořádání slavností národních, akademií a ochotnických divadelních představení v mém rodišti našlo ve mně nadšeného harcovníka.
    
V 19. roce svého věku sehrál jsem po rozumu kritiky „s neobyčejným zdarem a pochopením“ hlavní úlohu v Šamberkově vlastenecké hře Josef Kajetán Tyl.
    
První veřejnou přednášku jsem proslovil o prázdninách r. 1893 při slavnostní akademii na paměť stoletých narozenin pěvce „Slávy Dcery“ Jana Kollára. Současně se mnou se představil našim občanům v divadelní frašce a potom zapěním písní posluchač umělecko-průmyslové školy Otokar Mařák, vrstevník věkem, potomní věhlasný tenorista Národního divadla.
    
Po pětiletém působení na školách obecných, Bilichov, Týnec Panenský, působil jsem přes dvacet let na měšť. školách lounských. Všude jsem se činně zúčasnil života kulturního, společenského a národního.
    
O mé úspěšné práci školní i mimoškolní svědectví vydaly díky i uznání z kruhů rodičovských, obecních zastupitelstev i úřadů školních.
    
Nezmiňuji se na tomto místě o své činnosti dozorčí ve školním okrese příbramském, kdež plně byla uznána a oceněna moje práce veškerým učitelstvem, veřejností, tiskem i nejvyšším úřadem školním.
     Jedině Peruc
až na ojedinělé případy nepochopila moji snahu. Sedm let, ztrávených na tomto místě, pokládám za nejchmurnější kapitolu svého života.


 

PS. Text pana ředitele Kučery jsem prostě přepsal, bez úprav a oprav, v pravopisu doby, ve které byly paměti psány. Ve II. kapitole se již dočtete o jeho pobytu a působení u nás na Peruci, o otevření měšťanské školy, učitelích, žácích, úřednících i obyvatelích obce. A máte se na co těšit, dnešní text je 8 stránek ručního textu a vzpomínkový sešit jich má 84.


Pokračování příště.

 
< Předch.   Další >

Kalendář

Kalendář

Ukliďme Česko

Info weby

InfoČesko.cz-Projekt cestovního ruchu o České republice. Poznávání, aktivní dovolená a relaxace. Ubytování, zajímavosti, lyžování...

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu