iPeruc.cz

Internetový magazín nejen o Peruci

Odkazy

FACEBOOK
Mirek Blažek
Perucké stránky

PLAZÍKOVY FOTO GALERIE
Rajče
Rajče02
(doprovodná a starší alba)
Rajče historie
(přemístěná stará alba)
YouTube

Rajče FK Peruc

ZDŠ Třebenice 1963

ZDŠ Peruc 1963

Kulturní akce

Jaroslav Maťák
VIDÍM
Prodlouženo
11.5. - 28.6.2020

Galerie u Plazíka
Peruc
Jaroslav Maťák, fotograf celý život spojený s Litoměřicemi. Výstava představuje jeho tvorbu od jeho počátků koncem 50. let až po závěrečné práce těsně před smrtí.  Výstava je přístupná při dodržení předepsaných hygienických opatření o víkendy a svátky od 10 do 17 hodin až do 28. června 2020.
PLAKÁTEK

Jana Mézlová
JE LIBO VEJCE?
28.5. - 21.6.2020
Oblastní muzeum Louny
Výstava kalíšků na vajíčka ze sbírky perucké Akademické malířky Jany Mézlové.
PLAKÁTEK

10 květin pro šlechtické rody Thun a Suys
od 9.6.2020 10 hod. do konce sezony
Muzeum české vesnice 
Peruc
Výstava koláží, fotografií a obrazů spoutaného uměleckého uskupení Mythicghoul.
PLAKÁTEK 
   

Charlotta Garrigue Masaryková
Američanka, která se stala Češkou

12.6.2020 18 hod.
Za Dubem Peruc
Stodolní divadlo
Komponovaný pořad z dopisů a vzpomínek Charlotty a Alice, provázený lidovými písněmi a hudbou.
PLAKÁTEK 
 

Výroční koncert
100 let CČSH
14.6.2020 14 hod.
Kaple M.J.H. Peruc
Husité zvou na odložený koncert Chrámového pěveckého sboru NO CČSH v Lounech.
PLAKÁTEK
     

Marrákeshem krok za krokem
19.6.2020 18 hod.
Za Dubem Peruc
Stodolní divadlo
Přednáška PhDr. Marie Imbrové.
PLAKÁTEK
   

Zámecký piknik & noční karneval
20.6.2020 13 hod.
Zámek Pátek n.O.
Kostýmovaný zámecký piknik & noční karneval v maskách, soutěž o nejlepší fotografii v zámeckých nikách, odpolední hry a soutěže o drobné ceny
Zámek Pátek 

Tajemný poklad na Pátku
27.6.2020 14 hod.
Zámek Pátek n.O.
Šerm a různé kratochvíle pro všechny hravé lidičky.
Vstupné dobrovolné

Zámek Pátek  

Peruc kino
UZAVŘENO 
Obecní kino v Peruci zůstává uzavřeno až do 31. srpna 2020. Pokud to podmínky umožní, bude znovu otevřeno od září 2020.

Muzikál Tarzan
18.12.2020
Městys Peruc
Zájezd do divadla Hybernia v Praze. 
PLAKÁTEK  

Za Dubem
Peruc
Za Dubem
Peruc

Otevírací doba a program v plakátku.
PLAKÁTEK
 

Ukliďme Perucko
2020 
ODLOŽENO !
PLAKÁTEK   

Muzeum české vesnice
Peruc - zámecký park

Informační středisko
Muzeum uzavřeno.
Muzeum české vesnice bude pro veřejnost otevřeno od úterý 9. června 2020, a to bez konání slavnostní vernisáže. Provoz bude probíhat za specifických hygienických podmínek.
Vstupné dospělí 40 Kč,
děti od 6 do 15 let a senioři 30 Kč

Zámek Pátek
Pátek nad Ohří
Zámek Pátek bude pro veřejnost otevřen od úterý 9. června 2020, v průběhu června bez konání kulturních a doprovodných akcí. Provoz bude probíhat za specifických hygienických podmínek. Program na stránkách - odkaz níže.
tel. 731 005 123

Zámek Pátek

Peruc, Obecní knihovna
Obecní a místní knihovny budou pro veřejnost otevřeny od pondělí 8. června 2020, v průběhu června bez konání kulturních a doprovodných akcí. Provoz bude probíhat za specifických hygienických podmínek
 

Pamětní síň
Emila Filly
Peruc

- zámecký park
Do odvolání uzavřena.
 

 

 
You are here: Hlavní strana arrow ARCHIV arrow PZ 2.07 - Perucký děkan páter František Daneš
PZ 2.07 - Perucký děkan páter František Daneš
Napsal Redakce   
Neděle, 27 prosinec 2009

23.7.2007

Odkud a z jaké rodiny pocházel. Něco o osudech jeho neteří a synovců i jejich rodin až po naše časy.

    V červnu tohoto roku si připomeneme 200. výročí narození významné osobnosti, katolického kněze, pedagoga a vlastence Františka Daneše.
Rod Danešů je zakořeněný ve starobylém městě Písku, na březích zlatonosné Otavy. První známy předek byl truhlář Karel Daneš, narozený před rokem 1778, který se zde oženil s Annou Ludmilou Molendovou ze staré soukenické rodiny. Karel přišel do Písku nejspíše z Chýnova u Tábora, kde se podle záznamu v matrice narodil roku 1719 jeho otec Ondřej a matka Ludmila Janurová.
    Karel a Anna měli několik dětí, které ale záhy zemřely. Anna proto na pouti k Panně Marii Pomocnici ve Skočicích složila slib, že pokud se jí narodí jako další dítě syn, stane se služebníkem Božím. Její syn, narozený roku 1807 a pokřtěný jménem František, se pak skutečně stal knězem a posléze i peruckým děkanem, a to i přes to, že během studií si více oblíbil filozofii.
    Víme, že i další děti, které se pak Danešům narodily, se již dospělosti dožily.
    Pro další osudy rodu Danešova je rozhodující postava Dominika, jednoho z mladších páterových sourozenců. Ten byl soukeníkem v Písku, oženil se s Valburgou Blahnovou z Písku a spolu měli čtyři děti: Vedle dcer Rozálie a Antonie a syna Dominika měl velký význam syn František (nar.1848,  +1928). Vystudoval na pražské universitě práva a usadil se jako advokát nejprve v Přelouči a později v Písku. Byl tělesně postižen zdeformovanou páteří, ale úspěšně se uplatnil nejen jako právník, ale i ve veřejných funkcích v radě města Písku a dalších. Jeho podobu známe zejména z malby na skle v jednom z oken píseckého děkanského chrámu.
Jako student trávil František většinu prázdnin u strýce na Peruci, kde přicházel do styku s mnoha tehdejšími vlastenci, kteří na peruckou faru dojížděli - především s Františkem Palackým a jeho rodinou. Děkanova výrazná postava a jeho Bolzanistické přesvědčení ovlivnili mladého synovce na celý život. Měl proto ke svému strýci tak dobrý vztah, že tento jej ustanovil svým univerzálním dědicem. Tak se také do píseckého měšťanského domu Danešů po páterově smrti dostala část knihovny i starobylý nábytek a další památky. Synovec František pak postavil na peruckém hřbitově svému strýci hrobku, jak se dovídáme z nápisu na náhrobním kameni. 
.JUDr. František Daneš- student                                                                                      JUDr. František Daneš- student

    Ženou advokáta Františka se stala Ludmila Želinová, jedno ze šestnácti dětí čáslavského divadelníka a vlastence Leopolda Želiny a jeho manželky Marie, rozené Dvořákové. Spolu měli pět dětí, z nichž nejstarší dcera Ludmila (nar.1872) se provdala za lékárníka PhMg. Jaroslava Michla a usadili se v Č. Budějovicích.  Měli tři syny, z nichž nejstarší syn Vladimír  (nar.1903,  +1940) dosáhl několika akademických titulů v Čechách a ve Francii, ale zemřel bohužel jako mladý.
    Druhá dcera Blažena (nar.1880, +1972) se vdala za Jaroslavova bratra, MUDr. Vladimíra Michla, který byl vojenským lékařem v hodnosti plukovníka. Ti měli spolu dva syny, Jaroslava a Vladimíra.
    Třetí dítě v pořadí, syn, byl pokřtěn tradičním rodovým jménem František (nar.1882,  +1966). Vystudoval práva v Praze, a jako přesvědčený vlastenec vstoupil hned po roce 1918 do služeb nové republiky. Nejprve byl okresním tajemníkem v Berouně, pak v Užhorodě a konečně na Ministerstvu školství a národní osvěty jako sekční šéf odboru výtvarného umění a poté odboru hudebního, kam spadala i Česká filharmonie. Po německé okupaci raději odešel do předčasného důchodu, z něhož byl po válce povolán znovu do státní služby jako předseda správní rady pražské Zoologické zahrady a po únoru 1948 komunisty definitivně penzionován.
.JUDr. František Daneš 

    Sepsal své vědomosti o Danešově rodu, z jeho zápisků dodnes čerpáme. Vzal si Zdenku Eggerthovou (nar1886  +1964), nejstarší z dvanácti sourozenců z bohaté měšťanské písecké rodiny vlastnící obchod se zbraněmi a železářskými výrobky v renesančním domě č.p.1 na náměstí v Písku. Její nejmladší bratr Karel (nar.1898  +1963) měl se svojí ženou Jiřinou, rozenou Mrázkovou (nar.1911  +1977) dvě děti, Jiřinu a Karla.
Rodinu dosud připomíná kresba Mikoláše Alše na stěně písecké restaurace U Reinerů s přípisem  Když jsem zde byl s panem Eggerthem . Dále tu byla sestra Vilma, která... !?!?!? Další větev Eggerthova rodu po staletí vlastnila papírnu na výrobu ručního papíru v Prášilech na Šumavě.
František a Zdenka přivedli na svět jedinou dceru Evu (nar.1918,  +2004), učitelku angličtiny, provdanou za Jana Bártu, s nímž měla tři děti - Jana, Evu a Zdeňka.
    Čtvrté dítě Františka a Ludmily, Dominik (nar.1884,  +1930), byl bankovním úředníkem v Táboře. Se svou ženou Marií, roz. Kunhartovou z Puklic u Jihlavy, také záhy zesnulou (1932), zanechali dva potomky - dceru Ludmilu a syna Františka.
    Ludmila (nar.1915,  + 1999), povoláním učitelka a v rodině přezvaná na Idutku, byla třetí z rodu, kdo měl úzký vztah k Peruci. Po předčasné tragické smrti svého prvního manžela Ladislava Dusíka, s nímž měla dva syny Pavla a Ladislava, nastoupila po válce jako učitelka do perucké školy. Zde se seznámila se svým druhým manželem, ing. Hubertem Jobstem, synem někdejšího správce knížecích lesů. Na  strýce Huberta a tetu Idutku vzpomínají všichni, kdo je poznali, s láskou v srdci.
    Druhé dítě Dominika a Marie syn František (nar.1919) vystudoval filosofii na Karlově univerzitě a stal se významným lingvistou. Prof. PhDr. František Daneš je autorem a spoluautorem mnoha vědeckých i popularizačních publikací. V období 1968-70 a znovu od r. 1990 byl ředitelem akademického Ústavu pro jazyk český. S manželkou Irenou, roz. Tatárovou (nar.1923 na Kladně)  mají dva syny, Jiřího a Ivana.
Posledním dítětem byl Václav (nar.1888,  +1974), který zůstal v Písku, bydlel ve starém rodinném domě s velkou zahradou v Gregorově ulici a byl profesorem písecké reálky. Oženil se s Ludmilou Bláhovou, dcerou lékaře, který postavil krásný novorenesanční dům v Chelčického ulici. Ludmila byla nadanou koncertní pěvkyní, sběratelkou lidových písní a známou organizátorkou píseckého kulturního života. Kolem Václava a Ludmily se v jejich domě koncentroval život rodiny, zde se postarali o potomky předčasně zesnulých Dominika a Marie Danešových.
    Prvorozený syn Václava a Ludmily PhDr. Ladislav Daneš (nar.1924) je známý divadelník, televizní publicista a režisér. Se svou ženou Věrou, roz. Němečkovou (nar.1925) z Písku mají dvě děti, Zuzanu a Jana.
Druhým dítětem je dcera Radmila (nar.1927). Po matce zdědila překrásný hlas a hudební nadání. Se svým prvním manželem Josefem Stříbrným, který pocházel z Lidic a za války bojoval jako stíhací letec v Anglii, má dvě děti – Pavla a Alenu. Jako jediná z celé generace žije se svým druhým manželem, lesním inženýrem Zdeňkem Kysilkou, nadále v Písku . 
Nejmladším byl doc. Václav Daneš (nar.1936,  +2004), nadaný malíř a varhaník, učitel na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. S manželkou Hanou , roz. Míškovou, měli dceru Ivanu.
    V současnosti rod Danešů a spřízněných rodin čítá přes sedmdesát osob ve věku od několika měsíců do 88 let. Většinou jsme zakotvili mimo Písek, najdete nás v Praze, Litoměřicích, Ústí n.Labem, na Šumavě i v Bavorsku a Itálii. Uplatňujeme se také v mnoha oborech. Vedle významných specializovaných lékařů je evangelický farář a senátor, zakladatelka a ředitelka taneční konzervatoře, architekt, doktoři filozofie, ornitolog, podnikatelé, horolezec, komorní pěvec mnichovské katedrály, vedoucí nakladatelství, odborníci na statistiku a logistiku, fyzikální chemik . . . . .
    Asi podobně jako páter Daneš jsme zaměřeni hodně široce – a snad i jako on neváháme pomoci bližním, přiložit ruku kde je to třeba. Nezávisle na tom, jaká nadání nám dal osud do vínku a jaké vzdělání nám umožnil. Snažíme se každý aktivně být alespoň jedním ze zrnek soli této země.

               V dubnu-květnu 2007 v Mnichově a Praze sestavili
Jiří Daneš a Jan Bárta,
   s pomocí nejstarších členů rodu – pamětníků.

 
< Předch.   Další >

Kalendář

Kalendář

Ukliďme Česko

Info weby

InfoČesko.cz-Projekt cestovního ruchu o České republice. Poznávání, aktivní dovolená a relaxace. Ubytování, zajímavosti, lyžování...

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu