iPeruc.cz

Internetový magazín nejen o Peruci

Odkazy

FACEBOOK
Mirek Blažek
Perucké stránky

PLAZÍKOVY FOTO GALERIE
Rajče
Rajče02
(doprovodná a starší alba)
Rajče historie
(přemístěná stará alba)
YouTube

Rajče FK Peruc

ZDŠ Třebenice 1963

ZDŠ Peruc 1963

Kulturní akce

V zimních měsících uzavřena
Galerie u Plazíka Peruc
Výstava fotografií Blanky Beckertové
Cestou za sny ze Středohoří pod Everest
bude zahájena v příznivé situaci v březnu 2021, jakmile to situace dovolí.
PLAKÁTEK

Kultura je dočasně z rozhodnutí vlády zakázána.  

Kino z důvodů vládního zákazu nepromítá
do odvolání
Peruc kino

Za Dubem
Peruc
Z důvodu vládního zákazu dočasně uzavřeno.

Muzeum české vesnice
Peruc - zámecký park

Informační středisko
Sezona ukončena.
Vstupné dospělí 40 Kč,
děti od 6 do 15 let a senioři 30 Kč

Zámek Pátek
Pátek nad Ohří
Sezona ukončena.
tel. 731 005 123

Zámek Pátek

Zámek Peruc
Sezona ukončena.
tel. 602 728 422

Zámek Peruc  

Pamětní síň
Emila Filly
Peruc

- zámecký park
Do odvolání uzavřena.
 

 

 
You are here: Hlavní strana arrow Historie arrow LETECKÁ ARCHEOLOGIE V SEVEROZÁPADNÍCH ČECHÁCH
LETECKÁ ARCHEOLOGIE V SEVEROZÁPADNÍCH ČECHÁCH
Napsal Plazík st.   
Středa, 09 prosinec 2009
23.4.2006

Když jsem minulý týden psal o hradišti ve Stradonicích, slíbil jsem vám další informace o letecké archeologii. Zde je článek PhDr.Z.Smrže ze stránek archeologického ústavu.

 

LETECKÁ ARCHEOLOGIE V SEVEROZÁPADNÍCH ČECHÁCH
PhDr. Z. Smrž

Letecká archeologie je nedestruktivní prospekční metoda, sloužící k vyhledávání archeologických objektů a nalezišť. Poznatky o objevených nalezištích slouží k jejich ochraně (neboť tím, že o nich víme, je můžeme chránit). V případě ohrožení (stavební činností, těžbou atd.) archeologové předem vědí, co se pod zemí nalézá a tomu přizpůsobují taktiku a strategii výzkumů. Ve svém důsledku je letecká archeologie součástí tzv. krajinné archeologie, jejímž cílem je komplexní poznání vývoje krajiny a jejího užívání člověkem.
V principu lze z letadla archeologické objekty a naleziště vyhledávat třemi způsoby. 1. Pomocí stínových efektů. Šikmé ranní či večerní slunce odhalí a vykreslí jinak neviditelné terénní relikty, jakými jsou např. orbou téměř roznesené mohyly, valy, meze starých polí atd. 2. Půdní příznaky. Výplň jam, chat či příkopů je tmavější než okolní půda, rozorané valy jsou naopak většinou světlejší. 3. Vegetační příznaky. Každé zahloubení do podorničí se zaplní hlínou, která má již navždy jinou strukturu a barvu a v případě archeologických objektů je navíc obohacena živinami a fosfáty. Obilí na objektech rostoucí je proto hustější, dříve dozrává a hlavně je vyšší (obrázek). Vegetační příznaky lze pozorovat i ze země, ale představu o celku a struktuře získáme jen při pohledu z letadla (obrázek). Metodu lze ovšem aplikovat jen na obilovinách a na propustném podloží, tedy píscích, štěrkopíscích a spraších. Aniž bychom na nalezišti kopali, je možné ho zhruba datovat podle střepů vyoraných na povrch - tzv. povrchovými sběry.
V severozápadních Čechách se leteckou archeologií zabývá od roku 1992 Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v něm pak PhDr. Zdeněk Smrž. Systematicky je sledováno území okresů Teplice, Most, Chomutov, Louny, Litoměřice. Kromě vyhledávání archeologických nalezišť, jichž bylo do konce roku 2002 objeveno 485 (mapka), je fotograficky dokumentována krajina, lidská sídla a nemovité památky. Tyto snímky mohou sloužit pro účely památkové péče a ochrany, územního plánování, jakož i pro publikace a výstavy. Součástí archivu ÚAPPSZČ Most je oddělení letecké archeologie, obsahující ca 4700 negativů, databázi povrchových sběrů, složky jednotlivých nalezišť, lístkovou kartotéku nalezišť (s fotografiemi) a mapy sledovaného území (1:10000, 1:50000) s vynesenými nalezišti. Reprezentativní snímky všech nalezišť jsou uloženy na CD discích a lze s nimi pracovat v programu Adobe Photoshop. Od roku 1992 byly uspořádány čtyři výstavy o letecké archeologii.
Záchranné výzkumy byly dosud vedeny na pěti z letadla objevených nalezištích: Chudeřín (okr. Louny), výzkum M Žatec 1997, mohyla a hroby kultury se šňůrovou keramikou. Postoloprty - trať Seník (okr. Louny), výzkum ÚAPPSZČ Most 1997, kultovní objekt (příkop) kultury nálevkovitých pohárů a pozdně neolitický dům. Račiněves (okr. Litoměřice), výzkum ÚAPPSZČ Most 1998, hrob bylanské kultury. Bělušice (okr. Most), výzkum ÚAPPSZČ Most 2000, výsek rozsáhlého sídliště kultur únětické a knovízské. Straškov (okr. Litoměřice), výzkum ÚAPPSZČ Most 2000, hroby a kruhová ohrazení ze střední doby bronzové v trase dálnice D 8.

Literatura k letecké archeologii
(k dispozici v knihovně ÚAPPSZČ Most)

1. Evropa a Česká republika.
Luftbildarchäologie in Ost- und Mitteleuropa: Aerial Archaeology in Eastern and Central Europe, Potdsdam 1995. Aus der Luft - Bilder unserer Geschichte: Ze vzduchu - obrazy našich dějin. Dresden (katalog výstavy). M. Gojda. Letecká archeologie v Čechách. Praha. Série článků v časopise Archeologické rozhledy 48 - 1996, str. 173 - 288 (Česká republika).
2. Severozápadní Čechy.
Smrž, Z. - Majer, A. 1995: Knovízské sídliště v Lišanech, okr. Louny. Výzkum, letecká prospekce a geodetické vyhodnocení, Archeologické rozhledy 47, s. 102-114
Smrž, Z. 1996: Aplikace metody letecké archeologie v severozápadních Čechách, Archeologické rozhledy 48, s. 213-219,279-280.
Smrž, Z. - Meduna, P. - Brůna, V. - Křivánek, R. 1999: Polní fortifikace Z 18.-19. století u obce Poplze, okr. Litoměřice, Archeologické rozhledy 51, 335-345.
Smrž, Z. 1999: Příspěvek letecké prospekce k poznání archeologického potenciálu území mezi Libočany a Soběsuky na Žatecku, Archeologické rozhledy 51, 517-531.
Smrž, Z. – Brůna, V. 2000: Pohled do minulosti. Role letecké archeologie. GEOINFO, specializovaný dvouměsíčník pro geoinformační technologie, ročník 7, č. 5, str. 36-38.
Smrž, Z. 2001 (vročeno 2000): Vypovídací schopnost a efektivita letecké archeologie. In: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, Most, ed. P. Čech – M. Dobeš, str.239-242.
Smrž, Z. – Křivánek, R. 2002: Panenský Týnec, okr. Louny: Znovuobjevená časně laténská mohyla. Panenský Týnec, Archeologické rozhledy 54, 504–509.
Smrž, Z. 2002: Archeologie znovu nalézaného. In: Archeologie nenalézaného. Sborník přátel, kolegů a žáků k životnímu jubileu Slavomila Vencla, ed. E. Neustupný, 206–216, Plzeň.

Na přednášce jsme dostali dva odkazy na letecké mapy na internetu. Jsou to staré vojenské mapy Oldmaps a odkaz www.beta.mapy.cz, který převede na známé Mapy.cz.

 
< Předch.   Další >

Kalendář

Kalendář

Ukliďme Česko

Info weby

InfoČesko.cz-Projekt cestovního ruchu o České republice. Poznávání, aktivní dovolená a relaxace. Ubytování, zajímavosti, lyžování...

Kudyznudy.cz - tipy na výlet


WebArchiv